Selasa, 21 April 2009

Tugas seorang Istri di dalam rumah

i. kEADAAN RUMAH HENDAKLAH SENANTIASA BERSIH.
2.SEDIAKAN MAKANAN UNTUK SUAMI TANPA DI SURUH ATAU DI MINTA.
3.pASTIKAN MAKANAN YANG DI SUKAI OLEH SUAMI.
4. MENYUCI PAKAIAN UNTUK SUAMI DAN ANAK - ANAK.
5.MENJAGA HARTA SUAMI TANPA DI SERAHKAN KEPADA ORANG LAIN
MELAINKAN DENGAN KEIJINAN SUAMI.
6.MENDIDIK ANAK - ANAK SUPAYA IA MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN
DAN TIDAK AKAN MEMBEBANKAN IBU AYAHNYA DI AKHIRAT NANTI.
7.MENJADI PERMAISURI DAN BIDADARI KEPADA SUAMI KETIKA IA BERADA
DI RUMAH DENGAN MEMBERI LAYANAN YANG BAIK.
SEORANG ISTRI HENDAKLAH MENJADIKAN RUMAH TANGGANYA
SYURGA BUAT SUAMI DAN ANAK - ANAK.

SEBUAH HADIS RASULULLAH YANG BERBUNYI :
APABILA SEORANG WANITA MENUNAIKAN KEWAJIBANNYA
TERHADAP TUHANNYA,MENTAATI SUAMINYA DAN MENGGERAKKAN
PERALATAN TENUNNYA MAKA SEOLAH - OLAH IA MEMBACA TASBIH
KEPADA ALLAH TERUS MENERUS.
APABILA IA MENYEDIAKAN DAN MEMBERI MAKANAN
KEPADA ANAK - ANAKNYA NESCAYA ALLAH MENGGUGURKAN
SEGALA DOSANYA ( SELAIN DARI DOSA BESAR ) .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar