Rabu, 22 April 2009

HAK SEORANG IBU TERHADAP ANAKNYA

Setiap orang mempunyai hak dalam kehidupannya.
Demikian halnya dengan seorang ibu,Mempunyai hak terhadap anaknya:
I. Membantu anak - anak dalam kebaikan dan kepentingan mereka.
2. Tidak memberati meraka melakukan kebaikan lebih dari kemampuan
Dan kesanggupan mereka.
3. Jangan mengabaikan mereka dikala mereka kurang berminat melakukan
Sesuatu yang di suruh.
4. Tidak menghalangi mereka dari mematuhi perintah ALLAH.
5. Jangan mengungkit - ungkit tentang pemeliharaan dan pendidikan ke atas anak - anak.

MENDIDIK ANAK - ANAK

Seoarang ibu bertanggung jawab dalam mendidik anak - anak dan ia
Akan bertanggung - jawab terhadap amanah ini di akhirat nanti. Perkara yang perlu di laksanakan terhadap anak - anak ialah:
I. Menguatkan dan menyuburkan tubuh anak - anak dengan makananyang halal.
2. Menyuburkan tubuh mereka dengan riadhah.
3. Menghindarkan mereka dari segala bahaya.
4. Menanam keimanan yang tepat dan menyuburkan jiwa dengannya.
5. Memberi pelajaran mengenai ilmu - ilmu agama, ilmu pengetahuan,Serta cara
Berperilaku /budi pekerti luhur.
6. Mengajar mereka cara berhadapan dengan semua lapisan masyarakat.
7. Didik mereka supaya menghormati gurunya.
8. Tanamkan rasa cinta terhadap peribadi Rasulullah SAW dan ahli keluarga serta sahabat
Sahabat baginda dan pejuang - pejuang kebenaran agar ia berjiwa besar.
9. Ajari mereka akan AL - QURAN dan tanamkan rasa cinta kepadanya.
10. Tanamkan cita - cita untuk hidup dan mati dalam berbakti kepada ALLAH
Sebagai pejuang dan menjadi sebuah anggota masyarakat yang baik.

Selasa, 21 April 2009

Tugas seorang Istri di dalam rumah

i. kEADAAN RUMAH HENDAKLAH SENANTIASA BERSIH.
2.SEDIAKAN MAKANAN UNTUK SUAMI TANPA DI SURUH ATAU DI MINTA.
3.pASTIKAN MAKANAN YANG DI SUKAI OLEH SUAMI.
4. MENYUCI PAKAIAN UNTUK SUAMI DAN ANAK - ANAK.
5.MENJAGA HARTA SUAMI TANPA DI SERAHKAN KEPADA ORANG LAIN
MELAINKAN DENGAN KEIJINAN SUAMI.
6.MENDIDIK ANAK - ANAK SUPAYA IA MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN
DAN TIDAK AKAN MEMBEBANKAN IBU AYAHNYA DI AKHIRAT NANTI.
7.MENJADI PERMAISURI DAN BIDADARI KEPADA SUAMI KETIKA IA BERADA
DI RUMAH DENGAN MEMBERI LAYANAN YANG BAIK.
SEORANG ISTRI HENDAKLAH MENJADIKAN RUMAH TANGGANYA
SYURGA BUAT SUAMI DAN ANAK - ANAK.

SEBUAH HADIS RASULULLAH YANG BERBUNYI :
APABILA SEORANG WANITA MENUNAIKAN KEWAJIBANNYA
TERHADAP TUHANNYA,MENTAATI SUAMINYA DAN MENGGERAKKAN
PERALATAN TENUNNYA MAKA SEOLAH - OLAH IA MEMBACA TASBIH
KEPADA ALLAH TERUS MENERUS.
APABILA IA MENYEDIAKAN DAN MEMBERI MAKANAN
KEPADA ANAK - ANAKNYA NESCAYA ALLAH MENGGUGURKAN
SEGALA DOSANYA ( SELAIN DARI DOSA BESAR ) .

WANITA SHOLEKHAH

KEHIDUPAN SEORANG WANITA

ADAB KEPRIBADIAN WANITA

I . Selalu berada di rumah.

2. Mengutamakan tugas - tugas di rumah dari yang lain.

3. Selalu mendampingi suami dan menggembirakannaya di kala suami melihatnya.

4.memelihara kehormatan diri ketika suami tiada dirumah.

5.Meminta ijin kepada ibu bapa/ suami ketika ingin keluar.

6.Tumpukan hati untuk menjaga nama baiknya,mengurus rumah tangga,menumpukan sembahyang,puasa dan selalu memikirkan agamanya.

7.Selalu merenung kan perbuatan,prilaku dan ibadah dirinya.

8.Tidak menuntut pemberian yang banyak dari pada suami.

9.Menundukkan pandangan dari yang haram dan jelek.